Ullaredresa 2019

På grund av för få anmälningar så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra denna resa men vi hoppas kunna erbjuda ny möjlighet i framtiden.

Med vänliga hälsningar,
Adelsö Evenemang