Allsång

Vi har hittills haft Allsång på Adelsö Krog, Magnus Ladulås Hus och i Adelsö Kyrka med stort deltagande.